Որոնում

ԿԼՈՐ ԽՈՂՈՎԱԿ

ԿԼՈՐ ԽՈՂՈՎԱԿ
ԿԼՈՐ ԽՈՂՈՎԱԿ

ԿԼՈՐ ԽՈՂՈՎԱԿ

Տրամագիծ (մմ)16 -108
Հաստություն (մմ)1․0 - 2․5
Երկարություն (մ)6