Որոնում

Առցանց հաշվիչ


ՄԻԱԿՈՂՄ ՏԱՆԻՔԻ ԱՌՑԱՆՑ ՀԱՇՎԻՉ

Տանիքածածկ

Հիմքի լայնություն A *: cm.
Հիմքի երկարություն D *: cm.
Բարձրություն B: cm.
Ծածկի երկարությունը C: cm.

Տանիքի մակերեսը: : 0:
Շարքերի քանակը: : 0

Հաշվել

ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ ՏԱՆԻՔԻ ԱՌՑԱՆՑ ՀԱՇՎԻՉ

Տանիքածածկ

Հիմքի երկարություն D *: cm.
Հիմքի լայնություն A 1 *: cm.
Հիմքի լայնություն A 2 *: cm.
Ծածկի երկարությունը C 1: cm.
Ծածկի երկարությունը C 2: cm.
Բարձրություն B: cm.

Տանիքի մակերեսը: : 0
Շարքերի քանակը: : 0

Հաշվել