Որոնում

ԿԱՍԿԱԴ

ԿԱՍԿԱԴ
ԿԱՍԿԱԴ
16832129701.png
16832129702.png
16832129704.png
16832129715.png
16832129716.png
16832129717.png
16832129718.png
16832129719.png
168321297110.png
168321297211.png
168321297212.png
16859526330.jpg
16859751740.png
16915580460.png
1003
3005
3009
3011
5005
6005
6020
7001
7024
8004
8017
8019
9003
9005
1015

ԿԱՍԿԱԴ

Հաստություն

0․5 մմ

Լայնություն

1140 մմ

Օգտակար լայնություն

1050 մմ

Երկարություն

0.7 - 9.45 մ