Որոնում

ԶԻՓ ՊՐՈՖԻԼ

ԶԻՓ ՊՐՈՖԻԼ
ԶԻՓ ՊՐՈՖԻԼ
16832136330.png
16832136331.png
16832136332.png
16832136333.png
16832136344.png
16832136345.png
16832136346.png
16832136347.png
16832136348.png
16832136349.png
168321363410.png
168321363411.png
168321363412.png
16859526460.jpg
16915589470.png
1003
3005
3009
3011
5005
6005
6020
7001
7024
8004
8017
8019
9003
ՑԻՆԿ
9005
1015

ԶԻՓ ՊՐՈՖԻԼ

Հաստություն

0․5 մմ (գունավոր, ցինկապատ)

Լայնություն

550 մմ

Օգտակար լայնություն

512․5 մմ

Երկարություն

0.5 - 6 մ