Որոնում

ԿՊ-18

ԿՊ-18
ԿՊ-18
16837217010.png
16837217022.png
16837217023.png
16837217024.png
16837217025.png
16837217026.png
16837217037.png
16837217038.png
16837217039.png
168372170311.png
168372170312.png
16859528180.jpg
16915590190.png
1003
5005
3009
3011
6005
6020
7001
7024
8004
8019
8017
9003
3005
ՑԻՆԿ
9005
1015

ԿՊ-18

Հաստություն

0․5 մմ (գունավոր)

0․5 մմ - 0․6 մմ (ցինկապատ)

Լայնություն

1180 մմ

Օգտակար լայնություն

1140 մմ

Երկարություն

մինչև 12 մ