Որոնում

ԿՊ-25

ԿՊ-25
ԿՊ-25
16838215720.png
16838215721.png
16838215732.png
16838215733.png
16838215734.png
16838215735.png
16838215736.png
16838215737.png
16838215738.png
16838215749.png
168382157410.png
168382157411.png
168382157412.png
16859528730.jpg
16915586330.png
1003
3005
3009
3011
5005
6005
6020
7001
7024
8004
9003
ՑԻՆԿ
9005
8019
1015

ԿՊ-25

Հաստություն

0․5 մմ (գունավոր)

0․35 մմ - 0․6 մմ (ցինկապատ)

Լայնություն

1130 մմ

Օգտակար լայնություն

1025 մմ

Երկարություն

մինչև 12 մ