Որոնում

ԿՊ-21

ԿՊ-21
ԿՊ-21
16838223790.png
16838223801.png
16838223802.png
16838223803.png
16838223804.png
16838223805.png
16838223806.png
16838223807.png
16838223808.png
16838223819.png
168382238110.png
168382238111.png
168382238112.png
16859528540.jpg
16915576480.png
1003
3005
3009
3011
5005
6005
6020
7001
7024
8004
8017
8019
9003
ՑԻՆԿ
9005
1015

ԿՊ-21

Հաստություն

0․5 մմ (գունավոր)

0․35 մմ - 0․7 մմ (ցինկապատ)

Լայնություն

1050 մմ

Օգտակար լայնություն

1000 մմ

Երկարություն

մինչև 12 մ