ԶԻՓ ՊՐՈՖԻԼ

 

 

 

Առանձնահատկություններինց է նաև այն, որ թիթեղը ճկուն է և հարմարեցվում և բարդ կառուցվացք ունեցող տանիքներին:

✔️Թիթեղի ծառայության ժամկետը միջինում հաշվարկվում է 30 տարի:

✔️Մոնտաժումը պահանջում է քիչ նյութածախս և ժամանակ:

✔️ Թիթեղները Semur & Co գործարանում հնարավոր է պատվիրել ավելի քան 30 երանգներով: Ճիշտ մոնտաժման դեպքում չի ժանգոտվում և հրակայուն է: