Միակողմ տանիքի առցանց հաշվիչ

Տանիքածածկ

Հիմքի լայնություն D *: սմ.
Հիմքի երկարություն A *: սմ.
Բարձրություն B: սմ.
Ծածկի երկարությունը C: սմ.

Տանիքի մակերեսը: 0 մ²:
Շարքերի քանակը : 0 հատ.

Հաշվել

Երկկողմանի տանիքի առցանց հաշվիչ

Տանիքածածկ

Հիմքի լայնություն D *: սմ..
Հիմքի երկարություն A 1 *: սմ.
Հիմքի երկարություն A 2 *: սմ.
Ծածկի երկարությունը C 1: սմ.
Ծածկի երկարությունը C 2: սմ.
Բարձրություն B: սմ.

Տանիքի մակերեսը: 0 մ²
Շարքերի քանակը : 0 հատ.

Հաշվել